Vergoedingen

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

Wanneer u een vrijblijvende afspraak met ons maakt kunnen wij u informeren over de te verwachten kosten voor uw nieuwe of gerenoveerde gebitsprothese.


In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese:

 • De volledige gebitsprothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering door alle zorgverzekeraars. Aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar teruggevraagd kan worden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

 • Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoed dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na de machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17 % en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17 % en 10%.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
 • Indien met toestemming van de patiënt een machtiging is aangevraagd voor een implantaatgedragen prothese en de patiënt ziet achteraf van de behandeling af, dan worden de kosten voor de foto’s en het consult in rekening gebracht bij de patiënt. Deze vallen dan niet meer onder de basisverzekering.

Reparatie en/of Rebasing

 • Volledige gebitsprothese:
90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2023).
 • Partiële gebitsprothese:
Slechts vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Implantaat prothese:
90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2023).

Een afspraak maken?  Bel ons: 038 - 33 27 548

MDR (Medical Device Regulation)

Vanaf 26 mei 2021 is het verplicht dat alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan de Europese Medical Device Regulation voldoen. Deze nieuwe wet regelt strenge maatregelen voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. Onder meer ook een gebitsprothese valt onder deze nieuwe MDR regelgeving.

Verklaring Medical Device Regulation
Tandprothetische praktijk Lubberts, gevestigd aan de Vloeddijk 54 in Kampen, verklaart hierbij dat – als er sprake is van vervaardiging van een hulpmiddel onder toepassing van artikel 5, lid 5 van de MDR – het volgende:

 • Op verzoek worden gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen verstrekt aan haar patiënten.
 • De praktijk voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen, opgetekend in bijlage I van de MDR.
  Indien aan bepaalde vereisten niet volledig kan worden voldaan, zal de praktijk dit in een aparte verklaring toelichten.