Vergoedingen

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

Wanneer u een vrijblijvende afspraak met ons maakt kunnen wij u informeren over de te verwachten kosten voor uw nieuwe of gerenoveerde gebitsprothese.

Bezoek overzicht Zorgverzekeraars


In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese:

  • De volledige gebitsprothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering door alle zorgverzekeraars. Aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar teruggevraagd kan worden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

  • Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoed dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

  • Standaard een procentuele wettelijke vergoeding aan de zorgverlener per kaakhelft die door u (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in het geheel bij de verzekeraar terug verkregen kan worden.

Reparatie en/of Rebasing

  • Volledige gebitsprothese:
  90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2018).
  • Partiële gebitsprothese:
  Slechts vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
  • Implantaat prothese:
  90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2018).

Een afspraak maken?  Bel ons: 038 - 33 27 548